Kontakt

Fakturačne údaje:
SLIVA-AEROSPACE s.r.o.
IČO: 52020878
DIČ:2120876527
Sídlo firmy:
Dolný Smokovec 59
05981 Vysoké Tatry
Kontakt:

Konateľ  – ceo Juraj Sliva

+421918207477

jurajsliva@gmail.com