O nás

Sme technologická spoločnosť pôsobiaca na východe Slovenska. Našou hlavnou oblasťou pôsobenia je strojárska výroba

História našej firmy siaha do roku 2015 kedy firma vznikla ako živnosť Juraj Sliva – SLIVASTROJ.

V roku 2017 sme začali spolupracovať z ÚEF SAV kde sme zabezpečili systém výstrahy výpadku prúdu na Lomnickom štíte.

Po určitej dobe, bolo však nevyhnutné zmeniť formu podnikania na s.r.o. a tak v roku 2018 vznikla spoločnosť

SLIVA-AEROSPACE s.r.o. . Už ako rodinná firma sme nadviazali spoluprácu z mnohými firmami v oblasti strojárstva, poskytovaní informačných služieb a informatívneho merania.

Momentálne sa sústredíme na rozširovanie porfolia našich služieb podľa potrieb zákazníka, a uchovanie hodnôt rodinnej firmy.

Naším cieľom do budúcna je neustále zvyšovať kvalitu našich služieb a vytvárať priaznivé pracovné podmienky kde bude životné prostredie a prínos jednotlivca na prvom mieste.